(x+5)^2-(x-3)(x+3). Решите уравнение плиз


Ответов: 1
Х^2+25-х^2+9=34 .....