Прачытайце вызначце род назоунікау і запішіце іх радкамі назоунікі мужчынскага роду назоунікі жаночнога роду назоунікі ніякага роду палац завея шпак сонца раніца воблака веска колер яйка птушка гняздо чараунік


Ответов: 0