Установіть хронологічну послідовність стадій кримінального процесу А порушення кримінальної справи Б касаційне провадження В попередній розгляд справи седдею Г дізнання


Ответов: 1
Основні стадії:
порушення кримінальної справи;
досудове розслідування (дізнання та досудове слідство);
попередній розгляд справи;
судовий розгляд;
апеляційне провадження;
касаційне провадження;
виконання вироку.